• Dự án
  • Đèn thiết kế Mialuxy – Thiết kế hợp lý không gian Shop House

Đèn thiết kế Mialuxy – Thiết kế hợp lý không gian Shop House

Đèn thiết kế Mialuxy – Thương hiệu riêng của TTD GROUP tự thiết kế và sản xuất dựa trên những sản phẩm mà TTD GROUP cung cấp. Với công trình Shop House này với nhiều khoảng không gian rộng và yêu cầu riêng của gia chủ, TTD GROUP đã đưa vào công trình những mẫu đèn thiết kế vô cùng độc đáo phù hợp với từng khoảng không gian của Shop House khiến gia chủ rất hài lòng.