Rampoldi Creations

MADE IN ITALY, MADE IN CANTÙ

Trong hơn năm mươi năm ở Cantù, thành phố thủ đô nội thất ở Brianza, chúng ta có thể tìm thấy một công ty, nhờ tìm kiếm phong cách liên tục và các kỹ năng thủ công gia truyền, thiết kế và tạo ra các giải pháp đồ nội thất có thể mang đến cho ngôi nhà không gian sang trọng tinh tế, liên tục kết hợp giữa quá khứ và hiện tại.

Rampoldi Creations kể từ đó trở thành đại diện cho một chuẩn mực ổn định cho lĩnh vực nội thất cổ điển, nơi thiết kế và cá nhân hóa của mỗi giải pháp nhà là câu trả lời cụ thể cho nhu cầu cao nhất của khách hàng.

TRỞ LẠI NĂM 1962… Đó là vào năm 1962 khi Giuseppe Ram- poldi thành lập “cửa hàng đồ nội thất” của mình từ một không gian bên cạnh ngôi nhà, như thường được thực hiện trong những thời điểm đó. Đó là cách Ram-poldi Creations ra đời. Một công ty kể từ đó đã phát triển và vào giữa những năm 80 đã chứng kiến sự gia nhập của con trai Antonio; “cửa hàng furnitu- re” cũ chỉ là một ký ức trong quá khứ, nhưng các kỹ năng kinh doanh rampoldi Cre-ations hiện tại và sự hiện diện thị trường nổi tiếng trên toàn thế giới.

Thêm thông tin