Big Sale 2020

  • Big Sale 2020

[KẾT THÚC] Big Sale 2020 - những ưu đãi đặc biệt cho 1 năm đặc biệt!

[KẾT THÚC] Big Sale 2020 - những ưu đãi đặc biệt cho 1 năm đặc biệt!
Với tiêu chí mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng & kích thích thị trường trang trí nội thất để cùng nhau hồi phục sau khó khăn toàn cầu năm 2020. TTD Group quyết định khởi động chương trình ưu đãi “2020 - năm bán hàng không lợi nhuận” kéo dài từ tháng 04/2020 đến hết tháng 12/2020.