Showroom Sala

Address

151 Nguyễn Cơ Thạch
Ward An Lợi Đông, District 2
Hồ Chí Minh City

Open

Mo – Sun
08:30 – 20:00

+84 028 2253 8352